برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1462 100 1

pictograph


معنی: خط تصویری، نشان یا علائم تصویری، صورت نگاره
معانی دیگر: تصویر نگاشت، حرف (یا الفبای) تصویری، فرتور نگاشت، رجوع شود به: pictography

بررسی کلمه pictograph

اسم ( noun )
مشتقات: pictographic (adj.), pictographically (adv.)
(1) تعریف: a pictorial sign or symbol that represents a word or idea; hieroglyph.

(2) تعریف: a diagram or chart in which pictorial symbols are used to convey information, ideas, and the like.

(3) تعریف: a record in hieroglyphic form.

واژه pictograph در جمله های نمونه

1. hieroglyphics is a kind of pictograph
هیروگلیف نوعی فرتور نگاشت است.

2. It makes Chinese pictograph completely evolve from image to abstractness and symbolization.
[ترجمه ترگمان]این امر باعث می‌شود تا چینی‌ها به طور کامل از تصویر به abstractness و symbolization تبدیل شوند
[ترجمه گوگل]این باعث می شود که عکس های چینی به طور کامل از تصویر به انتزاع و نماد سازی تکامل یابد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Diagram 8 is a pictograph showing the number of cameras sold by a company over four months.
[ترجمه ترگمان]نمودار ۸ یک pictograph است که تعداد دوربین‌هایی که توسط شرکت در طول چهار ماه فروخته می‌شوند را نشان می‌دهد
[ترجمه گوگل]دیاگرام 8 تصویری است که نشان دهنده تعداد دوربین هایی است که بیش از چهار ماه به فروش می رسد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The pictograph for a mountain was originally three peaks together.
[ترجمه ترگمان]The برای یک کوه در ابتدا سه قله با هم بود
[ترجمه گوگل]تصویری برای یک کوه در اصل دارای سه قله بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
...

مترادف pictograph

خط تصویری (اسم)
character , pictogram , pictograph , picture-writing
نشان یا علائم تصویری (اسم)
pictograph
صورت نگاره (اسم)
pictograph

معنی pictograph در دیکشنری تخصصی

pictograph
[کامپیوتر] صورت نگاره ، ایده نگاری 1. تصویری کخه یک نظر ( ایده ) را نمایش می دهد . نشانهای کامپیوتری (con) نوعی ایده نگار هستند . 2. نمودار میله ای که از نمادهای شکیده شده یا پشته شده به جای میله های عخودی ساده استفاده می کند . ار چه این نوع نمودار میله جذابیت بصری دارد . اما اگر درست به کار نرود ف موجب خطا می شود .

معنی کلمه pictograph به انگلیسی

pictograph
• pictorial writing, pictures that are used to express ideas

pictograph را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی pictograph
کلمه : pictograph
املای فارسی : پیکتگرف
اشتباه تایپی : حهزفخلقشحا
عکس pictograph : در گوگل

آیا معنی pictograph مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )
شبکه مترجمین ایران