برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1399 100 1

photoelectric

/ˌfoʊtoʊɪˈlektrɪk/ /ˌfəʊtəʊɪˈlektrɪk/

معنی: فتوالکتریک، نوری و برقی
معانی دیگر: (فیزیک) فتوالکتریک، شید برقی، نوری - برقی

بررسی کلمه photoelectric

صفت ( adjective )
مشتقات: photoelectrical (adj.), photoelectrically (adv.)
• : تعریف: of or relating to the electrical or electronic effects of light or other radiation.

واژه photoelectric در جمله های نمونه

1. There could be a sudden breakthrough in nuclear fusion or the cost equation of photo-electric energy.
[ترجمه ترگمان]ممکن است یک پیشرفت ناگهانی در واکنش هسته‌ای و یا معادله هزینه انرژی عکس - برقی وجود داشته باشد
[ترجمه گوگل]می تواند یک پیشرفت ناگهانی در همجوشی هسته ای یا معادله هزینه انرژی عکس برقی وجود داشته باشد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. And anyway they could probably design a system based on the photo-electric cell.
[ترجمه ترگمان]و به هر حال آن‌ها احتمالا می‌توانستند سیستمی را طراحی کنند که بر پایه پیل نوری باشد
[ترجمه گوگل]و در هر صورت آنها احتمالا یک سیستم مبتنی بر سلول عکاسی الکتریکی را طراحی خواهند کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The new ore-sorter has over 1000 photoelectric cells to scan rocks at a rate of 500 per second.
[ترجمه ترگمان]سنگ ore جدید بیش از ۱۰۰۰ سلول فتوالکترونیک برای اسکن کردن سنگ‌ها به میزان ۵۰۰ نفر در ثانیه دارد
[ترجمه گوگل]سنگ معدن جدید دارای بیش از 1000 سلول فوتوالکتریک برای اسکن سنگ ها با سرعت 500 در ثانیه است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Electrical and photoelec ...

مترادف photoelectric

فتوالکتریک (صفت)
photoelectric
نوری و برقی (صفت)
photoelectric

معنی عبارات مرتبط با photoelectric به فارسی

(فیزیک) سلول فتوالکتریک، فوتوسل، پیل نوری -برقی
خواننده فتو الکتریکی

معنی photoelectric در دیکشنری تخصصی

photoelectric
[برق و الکترونیک] فوتو الکتریک ویژگحی مرتبط با اثرات الکتریکی نور ، مانند گسیل الکترون ، تولید ولتاژ یا تغییر مقاومت ، به هنگام قرار گرفتن در معرض تابش نور . - نور الکتریکی
[برق و الکترونیک] جذب فتو الکتریکی جذب فوتونها در اثر فتو الکتریک .
[برق و الکترونیک] باریکه ساز خودکار فتو الکتریکی ابزاری که به طور خودکار سیگنالهای خطای الکتریکی دقیقی تولید می کند که توابعی از مقدار یا جهت یک جابه جایی زاویه ای هستند . دقت مورد نظر با استفاده از اشکار ساز نوری در مکان چشم آدمی در ابزار نوری اصلی به دست می آید .
[برق و الکترونیک] کاتد فتو الکتریک کاتدی که وظیفه اصلی آن گسیل فتو الکتریکی است.
[شیمی] سلول فتوالکتریک ، فوتوسل ، پیل نورى برقی
[برق و الکترونیک] کنترل ثبات رنگ فتو الکتریکی سیستم کنترل فتو الکتریکی که به صورت رگوله کننده موقعیت طولی برای ماده یا شبکه متحرک عمل می کند . این سیستم رابطه از پیش تعیین شده ای را بین نشانه های ثبات تکرار شدنی به هنگام چاپ رنگهای متوالی حفظ می کند .
[برق و الکترونیک] رنگ سنج فتو الکتریکی رنحگ سنج دارای لامپ خلا نوری یا سلول نوری ، مجموعه ای از فیلترهای رنگی ، تقویت کننده و سنجه نشان دهنده مایعی را که در آن رنگح بسته به ماده تشکیل دهنده به صورت معینی تغییر می کند . تعیین کند .
...

معنی کلمه photoelectric به انگلیسی

photoelectric
• pertaining to the electrical effects caused by electromagnetic radiation (esp. visible light)
photoelectric effect
• transfer of energy from light rays that touch the electrons in a substance

photoelectric را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

ebi
نوربرقی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی photoelectric
کلمه : photoelectric
املای فارسی : فتلکتریک
اشتباه تایپی : حاخفخثمثزفقهز
عکس photoelectric : در گوگل

آیا معنی photoelectric مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )