برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

photoelectric reader

/ˌfoʊtoʊɪˈlektrɪkˈriːdər/ /ˌfəʊtəʊɪˈlektrɪkˈriːdə/

خواننده فتو الکتریکی

photoelectric reader را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی photoelectric reader
کلمه : photoelectric reader
املای فارسی : فتلکتریک ریدر
اشتباه تایپی : حاخفخثمثزفقهز قثشیثق
عکس photoelectric reader : در گوگل

آیا معنی photoelectric reader مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )