برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1399 100 1

phonogram

/ˈfoʊnəɡræm/ /ˈfəʊnəɡræm/

(نشانی که معرف یک واژه یا هجا یا صدا است مثلا در تند نویسی یا شورت هند) نشان صوتی، آوانشان

بررسی کلمه phonogram

اسم ( noun )
مشتقات: phonogramic (phonogrammic) (adj.), phonogramically (phonogrammically) (adv.)
• : تعریف: a sign or symbol in a phonetic writing system such as shorthand, that represents a word, phrase, syllable, or speech sound.

واژه phonogram در جمله های نمونه

1. Results There were three types of abnormal phonogram for the postoperative patients of cleft palate with velopharyngeal competence. The heavy noise was a common sight. Conclu. . .
[ترجمه ترگمان]نتایج نشان داد که سه نوع ناپایداری غیر عادی برای بیماران postoperative در ذائقه cleft با قابلیت velopharyngeal وجود دارد سر و صدای زیادی به گوش رسید conclu
[ترجمه گوگل]نتایج: سه نوع فونوگرافی غیر طبیعی برای بیماران پس از عمل شکاف شکم با صلاحیت وفوفارنکس وجود دارد سر و صدای سنگین یک دید مشترک بود بله
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The rhetorical device-pun intentionally uses homophone ( phonogram ) and polysemous words which can possible generate equivocality in order to punningly express what the speaker is really driving at.
[ترجمه ترگمان]این device با استفاده از کلمات homophone (phonogram)و واژه‌های polysemous که می‌توانند equivocality را به منظور بیان آنچه که گوینده در واقع در حال رانندگی است، تولید کند، استفاده می‌کند
[ترجمه گوگل]دستگاه لفظی عمدا از هوموفون (فونوگرافی) و واژه های چندگانه استفاده می کند که می تواند موجب ایجاد دوبعدی شود تا بتواند به خوبی سخن گفت که واقعا رانندگی می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Results There were three types of abnormal phonogram for the postoperative patients of cleft palate with velopharyngeal competence. The heavy noise was a common sight.
...

معنی کلمه phonogram به انگلیسی

phonogram
• sign representing a sound word or syllable (linguistics)

phonogram را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

رضا آزاد
آوا نگاشت

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی phonogram
کلمه : phonogram
املای فارسی : فنگرم
اشتباه تایپی : حاخدخلقشئ
عکس phonogram : در گوگل

آیا معنی phonogram مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )