برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1721 100 1
شبکه مترجمین ایران

phenomenon

/fəˈnɑːməˌnɑːn/ /fɪˈnɒmɪnən/

معنی: حادثه، عارضه، نمود، تجلی، پدیده، اثر طبیعی
معانی دیگر: (انسان یا چیز) خارق العاده، ابرروال، (فلسفه ی کانت) نمود (در برابر: اشیا فی نفسه noumena)

بررسی کلمه phenomenon

اسم ( noun )
حالات: phenomena, phenomenons
(1) تعریف: a perceptible occurrence or fact.
مترادف: event, fact, happening, incident, occurrence
مشابه: circumstance, episode, experience, occasion, particular, perception

- We witnessed the phenomenon of the aurora borealis when we were visiting Alaska.
[ترجمه ترگمان] وقتی در حال بازدید از آلاسکا بودیم، ما شاهد پدیده شفق شمالی بودیم
[ترجمه گوگل] زمانی که ما از آلاسکا دیدن کردیم شاهد پدیده آئورورا بورلیس بودیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- Tornados and hurricanes are severe weather phenomena.
[ترجمه ترگمان] طوفان‌ها و طوفان‌ها پدیده آب و هوایی شدید هستند
[ترجمه گوگل] طوفان ها و طوفان ها پدیده آب و هوایی شدید هستند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: an unusual or rare occurrence or fact, often one that cannot be explained; marvel.
مترادف: marvel, wonder
مشابه: curiosity, eye-opener, miracle, nonesuch, prodigy, rarity, sensation, sight, spectacle, stunner

- The popularity of the British rock group the Beatles was a phenomenon in the 1960s.
...

واژه phenomenon در جمله های نمونه

1. a phenomenon in the world of publishing
رویداد چشمگیری در عالم مطبوعات

2. a novel phenomenon
پدیده‌ای نورسیده

3. a rare phenomenon
پدیده‌ی نادر

4. a singular phenomenon
یک پدیده‌ی نادر

5. an observable phenomenon
پدیده‌ی قابل رویت

6. hail is a meteoric phenomenon
تگرگ یک پدیده‌ی جوی است.

7. he believed that every phenomenon has natural causes
او معتقد بود که هر پدیده‌ای علل علمی دارد.

8. this magazine is a phenomenon
این مجله خارق‌العاده است.

9. this wrestler is a phenomenon
(عامیانه) این کشتی‌گیر معرکه است.

10. the investigation of the causes of a phenomenon
بررسی علل یک پدیده

11. there are two competing theories about the cause of this phenomenon
دو فرضیه‌ی متضاد درباره‌ی علت این پدیده وجود دارد.

12. Inflammation is a phenomenon of disease.
[ترجمه ترگمان]التهاب پدیده بیماری است
[ترجمه گوگل]التهاب پدیده بیمار ...

مترادف phenomenon

حادثه (اسم)
accidence , accident , incident , event , adventure , case , phenomenon , fortuity
عارضه (اسم)
accident , event , phenomenon
نمود (اسم)
growth , phenomenon , appearance , aspect
تجلی (اسم)
phenomenon , influence , expression , emanation , epiphany
پدیده (اسم)
phenomenon
اثر طبیعی (اسم)
phenomenon

معنی عبارات مرتبط با phenomenon به فارسی

روانشناسى : پدیده فى
(پزشکی - گردش خون) پدیده ی رینو

معنی phenomenon در دیکشنری تخصصی

[حسابداری] پدیده
[برق و الکترونیک] پدیده
[ریاضیات] پدیده، رخداد، نمود
[آمار] پدیده
[آب و خاک] پدیده طبیعی
[آب و خاک] پدیده جوی
[ریاضیات] پدیده ی شانسی
[برق و الکترونیک] پدیده ی تعویض بار پدیده ای که در آن یک یون مثبت با انرژی جنبشی کافی به مولکولی برخورد می کندو با گرفتن الکترون به صورت خنثی در می آید . ملکول نیز به یون مثبت تبدیل می شود.
[پلیمر] پدیده بحرانی
[برق و الکترونیک] پدیده گیبس
[ریاضیات] پدیده ی گیبس
[برق و الکترونیک] پدیده پسماند
[برق و الکترونیک] پدیده جهش
[ریاضیات] پدیده ی نوسانی
[ریاضیات] پدیده ی استوکس
[پلیمر] پدیده وابسته به زمان

معنی کلمه phenomenon به انگلیسی

phenomenon
• event or circumstance that can be observed; something unusual; something detected by the senses
• a phenomenon is something that is observed to happen or exist.
common phenomenon
• usual occurrence, everyday phenomenon
linguistic phenomenon
• occurrence in linguistics
natural phenomenon
• unusual or extraordinary occurrence which is a result of natural forces
rare phenomenon
• one-in-a-million occurrence, happening that almost never repeats itself
thermal phenomenon
• occurrence that is related to heat

phenomenon را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Saeed.D
پدیده
Miracle
پدیده
سیامک
فلسفه: پدیدار
phenomenology: پدیدار-شناسی
میثم علیزاده
1. پدیده، اثر(آثار)
2. شخص یا چیزی که منحصر به فرد باشد، عجیب و در عین حال تحسین برانگیز( البته دقت شود که در هر دو معنی اسم است نه صفت)
Alimousavianari
Phenomena is plueal
Phenomenon is singular
اولیس کوچولو
رویداد خاص و منحصر به فرد
پدیده ی چشمگیر
Farhood
🔰پدیده،
رویداد

This phenomenon has been observed in both laboratory and field studies

🔰(انسان یا چیز) خارق العاده

A: I wanted to do Gabriel Garcia Marquez
B: That's perfect
A: They like to mix it up, They like a little variety
After all, he is an American phenomenon

Crimes and Misdemeanors 1989🎥
عالیه سالاری نژاد
پدیده، حادثه، رویداد
فرشاد
یک حادثه ی به خصوص، یک رویداد طبیعی و خاص

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی phenomenon

کلمه : phenomenon
املای فارسی : فنمنن
اشتباه تایپی : حاثدخئثدخد
عکس phenomenon : در گوگل

آیا معنی phenomenon مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )