برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1615 100 1
شبکه مترجمین ایران

pharmacokinetics


(بخشی از داروسازی که با جذب و پخش و دفع دارو در بدن سر و کار دارد) دارو هنایش، هنایش دارویی

واژه pharmacokinetics در جمله های نمونه

1. OBJECTIVE: To compare the in vivo pharmacokinetics of gatifloxacin between normal canis familiaris and hepatic injury model group.
[ترجمه ترگمان]OBJECTIVE: برای مقایسه نتایج موجود در شرایط ازمایشگاهی pharmacokinetics بین گروه مدل جراحت نرمال کبدی و group کبدی
[ترجمه گوگل]هدف: مقایسه مقادیر farmakokinetics in vivo gatifloxacin بین طب سنتی طبیعی و گروه آسیب کبدی
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Objective To investigate the pharmacokinetics of clindamycin phosphate vagina gel in healthy Chinese female volunteers.
[ترجمه ترگمان]هدف تحقیق در مورد pharmacokinetics ژل فسفات clindamycin فسفات در داوطلبان زن چینی سالم
[ترجمه گوگل]هدف: بررسی نقش فارماکوکینتیک ژل واژینال کلیندامایسین فسفات در داوطلبان سالم زن چینی
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. OBJECTIVE: Pharmacokinetics and bioavailability of domestic and imported moclobemide tablets after single - dose oral administration.
[ترجمه ترگمان]دسترسی زیستی و فراهمی زیستی قرص‌های moclobemide داخلی و وارداتی بعد از مدیریت شفاهی single
[ترجمه گوگل]هدف: فارماکوکینتیک و قابلیت زیست پذیری از قرص های مکلوبمید داخلی و وارد شده پس از تزریق یکبار مصرف
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

معنی کلمه pharmacokinetics به انگلیسی

pharmacokinetics
• study of the activity and interaction of medications within the body (including absorption, distribution, metabolism, and excretion)

pharmacokinetics را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محمدرضا خسروی
(رشته زيست شناسی) دارو جنبش شناسی
(رشته مهندسی پزشکی) سینتیک دارویی
نادیا
فارماکوکینتیک: اثر بدن بر دارو

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی pharmacokinetics

کلمه : pharmacokinetics
املای فارسی : فرمککینتیکس
اشتباه تایپی : حاشقئشزخنهدثفهزس
عکس pharmacokinetics : در گوگل

آیا معنی pharmacokinetics مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )