برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1621 100 1
شبکه مترجمین ایران

peter out

واژه peter out در جمله های نمونه

1. Several times I took Peter out with me on jobs, familiarising him with the required techniques of film reporting.
[ترجمه ترگمان]چندین بار من پیتر را در حال کار با خودم بیرون بردم و او را با تکنیک‌های مورد نیاز برای گزارش دهی فیلم مقایسه کردم
[ترجمه گوگل]چند بار من پیتر را با مشاغل خودم در میان گذاشتم و او را با تکنیک های مورد نیاز فیلم گزارش دادم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The houses began to peter out, and eventually stopped.
[ترجمه ترگمان]خانه‌ها به پ پ - - ی - - ت - - ر آغاز کردند و بالاخره متوقف شدند
[ترجمه گوگل]خانه ها شروع به پاکسازی کردند و در نهایت متوقف شدند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Traffic began to peter out and they found themselves in the middle of extensive minefields.
[ترجمه ترگمان]رفت و آمد به پ پ - - ی - - ت - - ر \"شروع شد و خودشون رو وسط میدون مین پیدا کردن\"
[ترجمه گوگل]ترافیک شروع به پاتر نمود و خود را در وسط میدان های گسترده ای یافت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Some believe the protests will eventually peter out.
[تر ...

معنی کلمه peter out به انگلیسی

peter out
• disappear, fade out of sight; die out, be extinguished; be used up, run out

peter out را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علی اکبر منصوری
رفته رفته کاهش یافتن، تدریجا محو شدن، کم کم از بین رفتن و ناپدید شدن!
- از نفس افتادن یا خسته شدن!
Alooshga
ته کشیدن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی peter out مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )