برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
perk - up
شبکه مترجمین ایران

perk up

perk up را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Morteza
بیدار ماندن
Mahtab
Get more energy
maedeh
make some body to focus on some thing and pay atention to it more than before
ایمان خان
به وجد آمدن/آوردن
light air
سرحال تر شدن
Fateme
Get more energy
Amir_m7_libero
سر حال اومدن
Sara
Get more energy
Shirinbahari
خوشحال تر و با انرژی تر شدن
You'll soon perk up.
فروغ صادقی
کیف کردن
امین جوادی
سرحال شدن
مثلا فلانی خسته بود ولی وقتی دوستش اومد ملاقاتش سرحال شد.پرک آپ شد
M.hosein Taji
کسی را خوشحال کردن
رضا محمدی
1- سرحال آمدن - سرحال آوردن (در مورد انسان)
She perked up considerably when her sister arrived

2- جذاب کردن - جذاب شدن ( در موردچیزی)
The city is trying to perk up the business district by planting trees
Prices perked up slightly before the close of trading
الهام قدوسی
my ears perked up: یعنی گوشهایم تیز شدند

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی perk up مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )