برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1457 100 1

peripheral device

/pəˈrɪfərəldɪˈvaɪs/ /pəˈrɪfərəldɪˈvaɪs/

دستگاه جنبی

واژه peripheral device در جمله های نمونه

1. The commonest peripheral devices are undoubtedly printers, with the majority being dot-matrix types, including some letter-quality machines.
[ترجمه ترگمان]رایج‌ترین وسایل جانبی بدون شک چاپگر هستند، با اکثر انواع نقطه - ماتریس، از جمله برخی ماشین‌های با کیفیت نامه
[ترجمه گوگل]دستگاه های معمولی محیطی بدون شک چاپگرها هستند، اکثریت انواع dot matrix، از جمله برخی از دستگاه های با کیفیت با کیفیت هستند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Here the maintenance of the peripheral devices used to access and present the information will be essential.
[ترجمه ترگمان]در اینجا نگهداری وسایل جانبی مورد استفاده برای دسترسی و ارائه اطلاعات ضروری خواهد بود
[ترجمه گوگل]در اینجا تعمیر و نگهداری دستگاه های جانبی مورد استفاده برای دسترسی و ارائه اطلاعات ضروری است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Its software includes digital signal processing algorithms, peripheral device controlling algorithms, and controlling DC motor and BLDC motor algorithms.
[ترجمه ترگمان]نرم‌افزار آن شامل الگوریتم‌های پردازش سیگنال دیجیتال، الگوریتم‌های کنترل ابزار محیطی، و کنترل موتور DC و الگوریتم های موتور BLDC است
[ترجمه گوگل]نرم افزار آن شامل الگوریتم پردازش سیگنال دیجیتال، الگوریتم های کنترل کننده دستگاه های جانبی و کنترل موتور DC و الگوریتم های مو ...

معنی peripheral device در دیکشنری تخصصی

peripheral device
[کامپیوتر] دستگاه پیرامونی ؛ دستگاه جانبی؛دستگاه جنبی
[ریاضیات] دستگاه جانبی

معنی کلمه peripheral device به انگلیسی

peripheral device
• equipment that is connected to a computer (printer, keyboard, etc.)

peripheral device را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی peripheral device
کلمه : peripheral device
املای فارسی : پریفرل دیوایس
اشتباه تایپی : حثقهحاثقشم یثرهزث
عکس peripheral device : در گوگل

آیا معنی peripheral device مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )
شبکه مترجمین ایران