برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1680 100 1
شبکه مترجمین ایران

performing

/pərˈfɔːrmɪŋ/ /pəˈfɔːmɪŋ/

معنی: انجام دهنده، وابسته به هنرهای نمایشی
معانی دیگر: بازیگر

واژه performing در جمله های نمونه

1. She's performing at a nightclub in Paris.
[ترجمه ترگمان]اون داره تو یه کلوب شبانه در پاریس اجرا میشه
[ترجمه گوگل]او در یک کلوپ شبانه در پاریس اجرا می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. He tried to rejuvenate himself by performing physical exercises each day.
[ترجمه ترگمان]او سعی کرد که هر روز تمرینات فیزیکی خود را ازسر بگیرد
[ترجمه گوگل]او با انجام تمرینات بدنی هر روز سعی کرد خود را جوان کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The bank isn't performing as well as some of its competitors.
[ترجمه ترگمان]این بانک همچنین برخی از رقبای خود را اجرا نمی‌کند
[ترجمه گوگل]این بانک نیز بعضی از رقبای خود را انجام نمی دهد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Singers performing Mozart's operas often dress in/wear historical costume.
[ترجمه ترگمان]خواننده‌ها نمایش‌های موتسارت اغلب لباس‌های تاریخی می‌پوشند \/ می‌پوشند \/ می‌پوشند
[ترجمه گوگل]خوانندگان با اجرای اپرا موتزارت اغلب لباس های تاریخی را پوشیدند
[ترج ...

مترادف performing

انجام دهنده (صفت)
performing
وابسته به هنرهای نمایشی (صفت)
performing

معنی عبارات مرتبط با performing به فارسی

هنرهای نمایشی (هنرهایی که در مقابل عده ای به اجرا در می آید - مثل رقص، تئاتر، موسیقی و غیره)

معنی کلمه performing به انگلیسی

performing arts
• dance, drama, music, and other forms of entertainment that are usually performed live in front of an audience are referred to as the performing arts.
performing arts house
• cultural center in tel-aviv (israel) used for opera and dance performances

performing را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

وفادار
انجام
مهری نبویان
اجرا کردن نمایش
ali
اجرای
سحر دوکوهکی
اجرایی
علیرضا زارع شحنه
تکامل
Mehrab
اجرا کردن(وابسته به هنرهای نمایشی)
بابک ر و
نقش آفرینی
محمد حاتمی نژاد
انجام دادن
Sh
اجراکردن،رقصیدن made someone performing یعنی به رقص وا داشتن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی performing

کلمه : performing
املای فارسی : پرفرمینگ
اشتباه تایپی : حثقبخقئهدل
عکس performing : در گوگل

آیا معنی performing مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )