برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1568 100 1
شبکه مترجمین ایران

perfect number

/pərˈfektˈnəmbər/ /pəˈfektˈnʌmbə/

(ریاضی) عدد کامل (اولین اعداد کامل عبارتند از: 6، 28، 496 و 8128)، عدد تام، عدد بی کاست

بررسی کلمه perfect number

اسم ( noun )
• : تعریف: a positive integer that is equal to the sum of its divisors, including one but excluding itself.

- Six, which equals one plus two plus three, is a perfect number.
[ترجمه ترگمان] شش، که مساوی با دو بعلاوه سه، عدد بی نقصی است
[ترجمه گوگل] شش، که یک و دو به علاوه سه برابر است، یک عدد کامل است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

معنی perfect number در دیکشنری تخصصی

perfect number
[ریاضیات] عدد کامل، عدد تام

perfect number را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی perfect number

کلمه : perfect number
املای فارسی : پرفکت نامبر
اشتباه تایپی : حثقبثزف دعئذثق
عکس perfect number : در گوگل

آیا معنی perfect number مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )