برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

people skills

people skills را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سحر عزیزی
مهارتهای اجتماعی
Pouria
the ability to communicate with people in a friendly way and therefore deal with
them effectively, especially in business:

(روابط عمومی)

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی people skills مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )