برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

people person

people person را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

نیرشیرمحمدیان
آدم مردمی، اجتماعی
هستی
sociable به انگلیسی
آدم اجتمایی
هستی
مترداف sociable

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی people person مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )