برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1403 100 1

pensioner

/ˈpenʃənər/ /ˈpenʃnə/

معنی: وظیفه خور، مستمری بگیر
معانی دیگر: دریافت کننده ی حقوق بازنشستگی، رجوع شود به: retainer، بازنشسته، وظیفه خوار

بررسی کلمه pensioner

اسم ( noun )
• : تعریف: someone who receives a regular payment because of retirement or disability; person who collects a pension.

واژه pensioner در جمله های نمونه

1. Traffic police ticked off a pensioner for jumping a red light.
[ترجمه حامد] پلیس راهنمایی و رانندگی یک بازنشسته را برای رد کردن چراغ قرمز جریمه کرد.
|
[ترجمه ترگمان]پلیس ترافیک یک بازنشسته را برای پریدن از روی یک چراغ‌قرمز عبور داد
[ترجمه گوگل]پلیس راهنمایی و رانندگی یک پرستار را برای پریدن از یک نور قرمز رد کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The 76-year-old pensioner was beaten to death.
[ترجمه ترگمان]این بازنشسته ۷۶ ساله مورد ضرب و شتم قرار گرفت
[ترجمه گوگل]بازنشسته 76 ساله به ضرب گلوله کشته شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The delighted pensioner walked off with a £000 prize.
[ترجمه ترگمان]این بازنشسته که خوشحال است جایزه ۱۰۰،۰۰۰ پوندی را دریافت کرد
[ترجمه گوگل]بازنشسته خوشحال با جایزه � 000 قدم زد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

...

مترادف pensioner

وظیفه خور (اسم)
annuitant , stipendiary , beneficiary , pensioner
مستمری بگیر (اسم)
pensioner

معنی کلمه pensioner به انگلیسی

pensioner
• retired person who lives on a monthly financial stipend
• a pensioner is a person who receives a pension, especially an old or retired person.
old age pensioner
• an old-age pensioner is the same as an oap.

pensioner را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

میثم علیزاده
بازنشسته
محراب اکبرزاده
حقوق بازنشتگی گیر
محراب اکبرزاده
کسی که به مدت چند سال در یک شرکت یا کمپانی کار میکند و پس از بازنشتگی حقوق میگرد.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی pensioner
کلمه : pensioner
املای فارسی : پنسینر
اشتباه تایپی : حثدسهخدثق
عکس pensioner : در گوگل

آیا معنی pensioner مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )