برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1618 100 1
شبکه مترجمین ایران

pensionable

/ˈpenʃnəbl̩/ /ˈpenʃnəbl̩/

معنی: متقاعد
معانی دیگر: شایسته بازنشستگی، بخد بازنشستگی رسیده، مستلزم

بررسی کلمه pensionable

صفت ( adjective )
• : تعریف: combined form of pension.

واژه pensionable در جمله های نمونه

1. 36% of the population were of pensionable age .
[ترجمه ترگمان]۳۶ درصد از جمعیت این شهر of سال سن دارند
[ترجمه گوگل]36٪ از جمعیت دارای سن بازنشستگی بودند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The employee's contribution is 5% of pensionable salary.
[ترجمه ترگمان]سهم کارمند ۵ % از حقوق pensionable است
[ترجمه گوگل]سهم کارمند 5٪ حقوق بازنشستگی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Nursing in public hospitals was also pensionable, while the more prestigious voluntary hospitals were early pension providers.
[ترجمه ترگمان]پرستاری در بیمارستان‌های عمومی نیز pensionable بود، در حالی که بیمارستان‌های داوطلبانه more ارائه دهندگان مستمری ابتدایی بودند
[ترجمه گوگل]پرستاری در بیمارستان های عمومی نیز مجاز بود، در حالیکه بیمارستان های داوطلبانه معتبر ترتیب دهنده حقوق بازنشستگی بودند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The threshold for childless couples under pensionable age was 57 percent above income support levels.
[ترجمه ترگمان]آستانه برای زوج‌های بد ...

مترادف pensionable

متقاعد (صفت)
sure , retired , convinced , pensionable

معنی عبارات مرتبط با pensionable به فارسی

سال بازنشستگی، سن تقاعد

معنی کلمه pensionable به انگلیسی

pensionable
• able to receive a pension, eligible for a pension
• pensionable means relating to someone's entitlement to receive a pension.

pensionable را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی pensionable

کلمه : pensionable
املای فارسی : پنسینبل
اشتباه تایپی : حثدسهخدشذمث
عکس pensionable : در گوگل

آیا معنی pensionable مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )