برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

pensionable age


سال بازنشستگی، سن تقاعد

pensionable age را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی pensionable age

کلمه : pensionable age
املای فارسی : پنسینبل اگه
اشتباه تایپی : حثدسهخدشذمث شلث
عکس pensionable age : در گوگل

آیا معنی pensionable age مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )