برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1404 100 1

pelf

/pelf/ /pelf/

معنی: پول، مال حرام، مال دنیا، جیفه دنیا
معانی دیگر: (در اصل) مال حرام، مال چپاول شده، غنیمت

بررسی کلمه pelf

اسم ( noun )
• : تعریف: money or wealth, usu. regarded with disapproval or contempt.

- The robbers were discovered in a barn, huddled over their pelf.
[ترجمه ترگمان] دزدان در طویله در گوشه‌ای کزکرده بودند
[ترجمه گوگل] سارقان در یک انبار کشف شده بودند، بیش از آن که در زیر آن قرار دارند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه pelf در جمله های نمونه

1. Let him disenslave himself from the pelf of the world.
[ترجمه ترگمان]بگذارید خودش را از دنیا پاک کند
[ترجمه گوگل]اجازه دهید او خود را از دودمان جهان دور کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. This escapist pelf has very little to say about the real world, much less American society.
[ترجمه ترگمان]این escapist escapist برای گفتن در مورد دنیای واقعی بسیار کم است، جامعه بسیار کم‌تر آمریکایی
[ترجمه گوگل]این پرف فرانسوی در مورد دنیای واقعی، بسیار کمتر از جامعه آمریکایی، بسیار کم است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. After plundering enough pelf, he took a train bound for the border.
[ترجمه ترگمان]پس از غارت به اندازه کافی، قطاری را به طرف مرز برد
[ترجمه گوگل]پس از غارت به اندازه کافی پله، او قطار را به سمت مرز برد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Thanks pelf for the translation into Malay. . .
[ترجمه ترگمان]از ترجمه ترجمه به مالزیایی تشکر کردم
[ترجمه گوگل]با تشکر از شما برای ترجمه به مالایی
[ترجمه شما] ...

مترادف pelf

پول (اسم)
handsel , deposit , shiner , money , dough , specie , rhino , payment , fee , currency , purse , denomination , riches , lucre , gold , lolly , moolah , remittance , pelf , wampum
مال حرام (اسم)
pelf
مال دنیا (اسم)
pelf
جیفه دنیا (اسم)
pelf

معنی کلمه pelf به انگلیسی

pelf
• money, riches, wealth (slang)

pelf را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی pelf
کلمه : pelf
املای فارسی : پلف
اشتباه تایپی : حثمب
عکس pelf : در گوگل

آیا معنی pelf مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )