برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
peg - in - the - ring

peg in the ring


بازی فرفره چرخابی در توی دایره معین

peg in the ring را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی peg in the ring
کلمه : peg in the ring
املای فارسی : پیگ این تاه رینگ
اشتباه تایپی : حثل هد فاث قهدل
عکس peg in the ring : در گوگل

آیا معنی peg in the ring مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )