برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
peel - an - orange
شبکه مترجمین ایران

peel an orange

peel an orange را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

🍃Maryam🍃
پوست کندن یک پرتقال
Mahdi
پوست کندن پرتقال
Romina_ayta56
پوست کنــــــدن یک پـــــــــرتـــــــــــقـــــال
امیرقاسم قندی
کندن پوست پرتقال
محمدایلیا شفیعی
پوست گرفتن پرتقال
💜
کندن پوست پرتقال در کانون زبان ایران
💜
کندن موست پرتقال

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی peel an orange مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )