برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1468 100 1

pear shaped

/ˈperˈʃeɪpt/ /peəʃeɪpt/

گلابی شکل، امرود مانند، گلابی دیس

واژه pear shaped در جمله های نمونه

1. she has a pear-shaped figure
هیکل گلابی مانندی دارد.

معنی pear shaped در دیکشنری تخصصی

pear shaped
[ریاضیات] گلابی شکل

pear shaped را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مهدی کائینی
رو به وخامت

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی pear shaped
کلمه : pear shaped
املای فارسی : پیر شپد
اشتباه تایپی : حثشق ساشحثی
عکس pear shaped : در گوگل

آیا معنی pear shaped مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )
شبکه مترجمین ایران