برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1391 100 1

peaceful coexistence

معنی کلمه peaceful coexistence به انگلیسی

peaceful coexistence
• living together in peace

peaceful coexistence را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

scar
سازگاری و کنار اومدن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی peaceful coexistence مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )