برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1398 100 1

peace of mind


اسودگی خاطر

واژه peace of mind در جمله های نمونه

1. I could not have complete peace of mind before they returned.
[ترجمه ترگمان]پیش از آن که بازگردند، نمی‌توانستم آرامش خود را کامل کنم
[ترجمه گوگل]قبل از بازگشت آنها نمی توانستم آرامش کامل داشته باشم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Health administers to peace of mind.
[ترجمه ترگمان]سلامت به آرامش ذهن کمک می‌کند
[ترجمه گوگل]سلامت به صلح فکر می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Having household insurance is supposed to give you peace of mind .
[ترجمه ترگمان]داشتن بیمه زندگی باید به تو آرامش بده
[ترجمه گوگل]تصور می شود که بیمه های خانوار به شما آرامش می دهند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The computer comes with a three-year guarantee for peace of mind.
[ترجمه ترگمان]این کامپیوتر یک ضمانت سه‌ساله برای صلح ذهن دارد
[ترجمه گوگل]این کامپیوتر با تضمین سه ساله برای آرامش خاطر می آید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

معنی کلمه peace of mind به انگلیسی

peace of mind
• serenity, calm, quiet, comfort of mind
his peace of mind
• his inner peace or tranquility, his contentment

peace of mind را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مصطفی حسین آبادی
آسودگی خاطر
طلبه پ
صلح، خيال راحت
artin
خیال راحت, آسودگی خاطر
تورج
آرامش فکری - آرامش درونی
jahanaks.blog.ir
آسودگی خاطر
فرهود
Find comfort=

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی peace of mind
کلمه : peace of mind
املای فارسی : پیس اوف میند
اشتباه تایپی : حثشزث خب ئهدی
عکس peace of mind : در گوگل

آیا معنی peace of mind مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )