برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1677 100 1
شبکه مترجمین ایران

payment into court

معنی payment into court در دیکشنری تخصصی

payment into court
[حقوق] پرداخت به صندوق دادگاه

payment into court را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی payment into court مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )