برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1534 100 1
شبکه مترجمین ایران

pathologist

/pəˈθɑːlədʒəst/ /pəˈθɒlədʒɪst/

معنی: اسیب شناس، پزشک ویژه گیر اسیب شناسی

واژه pathologist در جمله های نمونه

1. The police pathologist examined the body and confirmed that death was due to poisoning.
[ترجمه ترگمان]پزشک‌قانونی جسد را معاینه کرد و تایید کرد که مرگ ناشی از مسمومیت است
[ترجمه گوگل]پاتولوژیست پلیس بدن را مورد بررسی قرار داد و تأیید کرد که مرگ ناشی از مسمومیت است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. As a pathologist of considerable standing, his opinion will have a lot of influence.
[ترجمه ترگمان]به عنوان یک پزشک‌قانونی ثابت، نظر او تاثیر زیادی خواهد داشت
[ترجمه گوگل]به عنوان یک آسیب شناس ایستاده قابل توجه، نظر او تاثیر زیادی خواهد داشت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The pathologist: Injuries consistent with a fall from an upper storey.
[ترجمه ترگمان]پزشک‌قانونی: آسیب سازگار با سقوط از طبقه بالا
[ترجمه گوگل]آسیب شناسی آسیب های سازگار با سقوط از طبقه بالا
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. In death, the pathologist would report, he resembled somebody who had been hit full-on by a heavy lorry.
[ترجمه ترگمان]در زمان مرگ، آسیب‌شناس گزارش می ...

مترادف pathologist

اسیب شناس (اسم)
pathologist
پزشک ویژه گیر اسیب شناسی (اسم)
pathologist

معنی pathologist در دیکشنری تخصصی

pathologist
[بهداشت] آسیب شناس

معنی کلمه pathologist به انگلیسی

pathologist
• expert on pathology, one who researches diseases and their effects; one who performs autopsies, one who examines corpses to determine the cause of death
• a pathologist is someone who studies diseases and illnesses, especially by examining dead bodies in order to find out the cause of death.
chief pathologist
• one responsible for a pathology lab

pathologist را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

رضا
متخصص کالبدشکافی، کالبد شکاف
میلاد علی پور
پزشک قانونی
آرش
کسانی که ازمایشگاه تشخیص یا کلینیک دارند

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی pathologist

کلمه : pathologist
املای فارسی : پاتولوژیست
اشتباه تایپی : حشفاخمخلهسف
عکس pathologist : در گوگل

آیا معنی pathologist مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )