برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1529 100 1
شبکه مترجمین ایران

pathetic fallacy


(ادبیات) انتساب ویژگی های انسانی به موجودات بی جان (مثلا: دریای خشمگین the angry sea و یا: پنجره ی ظالم a cruel window)

بررسی کلمه pathetic fallacy

اسم ( noun )
• : تعریف: the attribution of human characteristics to inanimate objects, a technique esp. used in literature as in the sentence, "The angry waves pounded the beach".

واژه pathetic fallacy در جمله های نمونه

1. It was all just like a pathetic fallacy.
[ترجمه ترگمان]همه چیز درست مثل یک گردباد رقت‌انگیز بود
[ترجمه گوگل]این همه درست مثل یک اشتباه تلخ بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The third part completes the discussion of representation issue in this novel by exploring the pathetic fallacy in the representation of the surrounding world.
[ترجمه ترگمان]بخش سوم، بحث در مورد مساله نمایندگی در این رمان را با کاوش یک مغالطه رقت‌انگیز در نمایش دنیای اطراف تکمیل می‌کند
[ترجمه گوگل]بخش سوم، بحث در مورد مسئله نمایندگی در این رمان را با بررسی اشتباه پرافتخار در نمایندگی جهان اطراف، کامل می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. His blunders of interpretation are due to what has been described as the " pathetic fallacy ".
[ترجمه ترگمان]اشتباه‌ات تفسیر او ناشی از آن چیزی است که به عنوان \"مغالطه رقت‌انگیز\" توصیف شده‌است
[ترجمه گوگل]اشتباهات او از تفسیر به دلیل آنچه که به عنوان �اشتباه دلخواه� توصیف شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The old illustrator never let his pupils fall for the pathetic fall ...

pathetic fallacy را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی pathetic fallacy

کلمه : pathetic fallacy
املای فارسی : پتهتیک فللکی
اشتباه تایپی : حشفاثفهز بشممشزغ
عکس pathetic fallacy : در گوگل

آیا معنی pathetic fallacy مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )