برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1642 100 1
شبکه مترجمین ایران

patency

/ˈpeɪtnsiː/ /ˈpeɪtənsɪ/

وضوح، آشکاری، مبرهن بودن، ژشکاری، گشودگی، گستردگی

بررسی کلمه patency

اسم ( noun )
(1) تعریف: the state of being plain, obvious, or patent.

(2) تعریف: in medicine, the condition of being unobstructed or unblocked.

واژه patency در جمله های نمونه

1. The period of patency is very long, exceeding two years in all the genera examined.
[ترجمه ترگمان]دوره of بسیار طولانی است و بیش از دو سال است که مورد بررسی قرار گرفته‌است
[ترجمه گوگل]دوره افتادگی بسیار طولانی است، بیش از دو سال در تمام جنبه های مورد بررسی
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The seasonal peak of Leptospirosis was not patency in Huaibei plain and Jianghuai hilly region.
[ترجمه ترگمان]قله فصلی of در دشت Huaibei و منطقه تپه‌ای مرتفع نشده بود
[ترجمه گوگل]اوج فصلی لپتوسپیروز در دشت هوایبی و منطقه تپه جیانگ یوه نبود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The patency of the eustachian tube is compromised.
[ترجمه ترگمان]The لوله eustachian به خطر افتاده‌است
[ترجمه گوگل]افتادن لوله Eustachian در معرض خطر قرار دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Coprimary end points were IRA patency and change in L ejection fraction.
[ترجمه ترگمان]نقاط پایانی Coprimary IRA و تغییر در بخش آل ejection بودند
[ترجمه گوگل]نقاط انتهایی مواد مخدر، ...

معنی کلمه patency به انگلیسی

patency
• obviousness, evidentness, state of being open to view

patency را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سمیرا
بازماندن (در مجرای شریانی قلب)در پزشکی
m.javid
باز بودن
امیر
باز بودن شریان ها در پزشکی (مقدار درصدی از شریان ها که خون در آن ها هنوز تشکیل ترومبوز و لخته خونی نداده است)

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی patency

کلمه : patency
املای فارسی : پتنکی
اشتباه تایپی : حشفثدزغ
عکس patency : در گوگل

آیا معنی patency مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )