برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1606 100 1
شبکه مترجمین ایران

pat oneself on the back

معنی کلمه pat oneself on the back به انگلیسی

pat oneself on the back
• give oneself credit, be pleased with oneself

به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Soma
افتخار کردن کسی به خودش

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی pat oneself on the back مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )