برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
pass - out - of - view
شبکه مترجمین ایران

pass out of view


از نظر ناپدید شدن، غیب شدن

pass out of view را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی pass out of view

کلمه : pass out of view
املای فارسی : پاس آوت اوف ویو
اشتباه تایپی : حشسس خعف خب رهثص
عکس pass out of view : در گوگل

آیا معنی pass out of view مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )