برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

pass out of existence


از میان رفتن، نابود شدن

pass out of existence را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی pass out of existence

کلمه : pass out of existence
املای فارسی : پاس آوت اوف اخیستنک
اشتباه تایپی : حشسس خعف خب ثطهسفثدزث
عکس pass out of existence : در گوگل

آیا معنی pass out of existence مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )