برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

part machine

part machine را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

اردوان طالبی
نیمه ماشین

معنی یا پیشنهاد شما



نام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی part machine مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )