برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1430 100 1

parking lot

/ˈpɑːrkɪŋˈlɑːt/ /ˈpɑːkɪŋlɒt/

معنی: ماندگاه، توقفگاه بی سقف
معانی دیگر: (محلی) پارکینگ، مانشگاه، توقفگاه بی سقف برای توقف وسائط نقلیه

بررسی کلمه parking lot

اسم ( noun )
• : تعریف: a usu. paved area where motor vehicles can be parked.

واژه parking lot در جمله های نمونه

1. A block up the street I found a parking lot.
[ترجمه Nima] یک بلوک بالاتر از خیابان من یک پارکینگ پیدا کردم.
|
[ترجمه Sh.Frz] من در یک بلوک بالاتر از خیابان یک پارکینگ پیدا کردم
|
[ترجمه ترگمان]یه بلوک تو خیابون یه پارکینگ پیدا کردم
[ترجمه گوگل]بلوک خیابان من یک پارکینگ پیدا کردم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. In the parking lot of the school, the siren filled the air.
[ترجمه ترگمان]در پارکینگ مدرسه، آژیر فضا را پر کرده بود
[ترجمه گوگل]در پارکینگ مدرسه، آژیر هوا را پر کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The parking lot was virtually empty save for a few cars clustered to one side.
[ترجمه ترگمان]محوطه پارکینگ تقریبا خالی بود ج ...

مترادف parking lot

ماندگاه (اسم)
parking , parking lot
توقفگاه بی سقف (اسم)
parking , parking lot

معنی parking lot در دیکشنری تخصصی

parking lot
[عمران و معماری] توقفگاه - محوطه پارکینگ - محوطه توقفگاه
[عمران و معماری] آرایش محوطه پارکینگ - آرایش محوطه توقفگاه
[عمران و معماری] نحوه گستردگی محوطه پارکینگ - نحوه گستردگی محوطه توقفگاه
[عمران و معماری] محوطه پارکینگ سطحی - محوطه پارکینگ همسطح

معنی کلمه parking lot به انگلیسی

parking lot
• parking garage, large area where you are allowed to park your car (usually for money)
• a parking lot is the same as a car park; used in american english.

parking lot را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مبین
محوطه پارکینگ
محوطه توقفگاه
آرمان بدیعی
It's easy to misplace your car in the parking lot.
این ساده و {طبیعی}است که شما ماشین تان را در یک پارکینگ گم و گور کنید.
متین رسول زاد
An area for parking cars
Kamand
an area for parking cars
Morteza
پارکینگ سرباز
Nima
پارکینگ برای ماشینا
hiva
پارکینگ بی سقف یا سر باز

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی parking lot
کلمه : parking lot
املای فارسی : پارکینگ لوط
اشتباه تایپی : حشقنهدل مخف
عکس parking lot : در گوگل

آیا معنی parking lot مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )