برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1405 100 1

paralysis

/pəˈræləˌsɪs/ /pəˈræləsɪs/

معنی: وقفه، رخوت، از کار افتادگی، عجز، بی حالی، فلج، رعشه، سکته ناقص، خواب رفتگی
معانی دیگر: پراکافت، لوک، خوابیدگی، لمسی

بررسی کلمه paralysis

اسم ( noun )
حالات: paralyses
(1) تعریف: partial or complete loss of sensation or the ability to move in a body part, caused by injury or disease of the nervous system.

(2) تعریف: partial or complete stoppage of activity or functioning.

- a paralysis of the nation's railroads
[ترجمه ترگمان] به خاطر فلج شدن راه‌آهن ملت،
[ترجمه گوگل] فلج راه آهن کشور است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه paralysis در جمله های نمونه

1. partial paralysis
فلج ناقص

2. the paralysis of the left side of the body
فلج طرف چپ بدن

3. downtown offices add to the paralysis of the traffic
ادارات مرکز شهر فلج ایاب و ذهاب را تشدید می‌کنند.

4. government interference threatens commerce with complete paralysis
دخالت دولت تجارت را به فلج کامل تهدید می‌کند.

5. Poison from the weaver fish causes paralysis, swelling, and nausea.
[ترجمه ترگمان]مسمومیت ناشی از ماهی فروشان موجب فلج شدن، تورم و حالت تهوع می‌شود
[ترجمه گوگل]سم از ماهی بافندگی باعث فلج، تورم و تهوع می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. An attack of paralysis seized him.
[ترجمه ترگمان]حمله‌ای از فلجی بر او چیره شد
[ترجمه گوگل]حمله فلج او را گرفت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. The disease mostly affects people over 50, causing paralysis and uncontrollable tremors.
[ترجمه ترگمان]این بیماری عمدتا بر روی افراد بالای ۵۰ سال تاثیر می‌گذارد و باعث ایجاد رعشه و لرزش غیرقابل‌ ...

مترادف paralysis

وقفه (اسم)
suspension , abeyance , break , pause , interval , hiatus , standstill , cease , paralysis , stick , gap , station , timeout , caesura , chasm , jib , deadlock , desuetude
رخوت (اسم)
indolence , acedia , lethargy , paralysis , lassitude , laxation
از کار افتادگی (اسم)
paralysis , breakdown , disablement
عجز (اسم)
weakness , paralysis , impotence , impotency , entreaty , cry , impuissance , inability , disability , disablement , incapacity , insufficiency , incapability , imploration , insufficience
بی حالی (اسم)
lethargy , paralysis , inaction , phlegm , narcosis
فلج (اسم)
paralysis , palsy , paralytic
رعشه (اسم)
paralysis , tremble , tremor , tremour , trepidation
سکته ناقص (اسم)
paralysis
خواب رفتگی (اسم)
paralysis , sleep

معنی عبارات مرتبط با paralysis به فارسی

رجوع شود به: parkinson's disease
لغو یا کجی دهان
رجوع شود به: poliomyelitis، فلج اطفال
(پزشکی) فلج اسپاسمی، فلج ترنجشی

معنی کلمه paralysis به انگلیسی

paralysis
• palsy, condition in which one or more parts of the body become immobile (due to nerve or brain damage, etc.)
• paralysis is loss of feeling in your body and inability to move.
in a state of paralysis
• paralyzed, cannot move
infantile paralysis
• polio, infectious viral disease which causes muscular paralysis
spastic paralysis
• condition characterized by persistent muscle spasms and exaggerated tendon reflexes due to damage to motor nerves of the central nervous system (pathology)

paralysis را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

maryam
فلجی
Manica
فلج
رضا عطایی
ناتوانی (در انجام کار)
ramtin
سکته ناقص،ناتوانی
Mahdi Rezaei
فلجی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی paralysis
کلمه : paralysis
املای فارسی : پرلیسیس
اشتباه تایپی : حشقشمغسهس
عکس paralysis : در گوگل

آیا معنی paralysis مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )