برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1639 100 1
شبکه مترجمین ایران

paper tiger

/ˈpeɪpərˈtaɪɡər/ /ˈpeɪpəˈtaɪɡə/

(شخص یا کشور و غیره که تهدید می کند ولی نیرو و اراده ندارد) ببر کاغذی، پهلوان پنبه

بررسی کلمه paper tiger

اسم ( noun )
• : تعریف: a person, group, or nation that seems strong or powerful enough to pose a threat, but is actually weak or ineffectual; empty threat.

واژه paper tiger در جمله های نمونه

1. The Soviet Union was suddenly revealed as a paper tiger.
[ترجمه ترگمان]اتحاد جماهیر شوروی به طور ناگهانی به عنوان یک ببر کاغذ آشکار شد
[ترجمه گوگل]اتحاد جماهیر شوروی ناگهان به عنوان یک ببر کاغذ ظاهر شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. But it remains difficult to see how the paper tiger can avoid being shredded over the next two or three years.
[ترجمه ترگمان]اما دیدن این که چگونه ببر کاغذ می‌تواند ظرف دو یا سه سال آینده از خرد شدن جلوگیری کند، دشوار است
[ترجمه گوگل]اما برای دیدن اینکه چگونه ببر کاغذ می تواند در طی دو یا سه سال آینده خراب شود، دشوار است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. A paper dragon and a paper tiger dangled from the ceiling; on the walls were scrolls with oriental writing on them.
[ترجمه ترگمان]یک تکه کاغذ و یک ببر کاغذی از سقف آویزان بود؛ روی دیوارها طومارهای شرقی با خط oriental روی آن‌ها نوشته شده بود
[ترجمه گوگل]یک اژدها کاغذ و یک کاغذ ببر از سقف آویزان شد؛ بر روی دیوارها کتیبه هایی با نوشته های شرقی روی آنها گذاشتند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Is it only a paper tiger, or does it really ...

معنی کلمه paper tiger به انگلیسی

paper tiger
• threatening person or thing that in the end turns out to be weak and ineffective
• a paper tiger is a country, institution, or person that seems powerful but is not so in reality.

paper tiger را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سید مظلومی
عددی نبودن
سید مظلومی
طبل تو خالی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی paper tiger

کلمه : paper tiger
املای فارسی : پیپر تایگر
اشتباه تایپی : حشحثق فهلثق
عکس paper tiger : در گوگل

آیا معنی paper tiger مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )