برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1401 100 1

pandemonium

/ˌpændəˈmoʊniəm/ /ˌpændɪˈməʊnɪəm/

معنی: دوزخ، غوغا، مرکز دوزخ، کاخ شیطان
معانی دیگر: جنجال، جوش و خروش، قیامت، جهنم، جای شلوغ پلوغ، جای خر تو خر، محل پر جنب و جوش، مرکز دوز، کا  شیطان

بررسی کلمه pandemonium

اسم ( noun )
(1) تعریف: wild, tumultuous uproar; noisy chaos.
مترادف: bedlam, hubbub
مشابه: anarchy, chaos, clamor, commotion, confusion, disorder, mess, noise, tumult, turmoil, uproar

- The shocking announcement caused pandemonium on the floor of the stock exchange.
[ترجمه ترگمان] این اعلامیه تکان‌دهنده باعث ایجاد جنجالی در کف بازار بورس شد
[ترجمه گوگل] اعلام تکان دهنده موجب غفلت در کف بورس شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- The audience broke into pandemonium; shouting, stomping, and throwing things at the speaker.
[ترجمه ترگمان] حضار ناگهان وارد معرکه شدند، فریاد زدند، پای‌کوبی کردند، و همه چیز را به طرف رئیس پرت کردند
[ترجمه گوگل] تماشاگران به زحمت افتادند؛ فریاد، تکان دادن، و پرتاب چیزها در بلندگو
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: a place or scene marked by such uproar or chaos.
مترادف: bedlam, hubbub
مشابه: chaos, furor, melee, mess, tumult, turmoil, uproar

واژه pandemonium در جمله های نمونه

1. suddenly pandemonium broke loose
ناگهان غوغا بپا شد.

2. There was complete pandemonium in the kitchen.
[ترجمه ترگمان]در آشپزخانه غوغایی برپا بود
[ترجمه گوگل]در آشپزخانه پاندمی کامل بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. There was pandemonium when the news was announced.
[ترجمه ترگمان]زمانی که خبر اعلام شد، غوغایی به راه افتاد
[ترجمه گوگل]زمانی که خبر اعلام شد، شاهزاده خانم ظاهر شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Pandemonium reigned in the hall as the unbelievable election results were read out.
[ترجمه ترگمان]هنگامی که نتایج باور نکردنی انتخابات از بین رفتند، Pandemonium در سالن حکمفرما بود
[ترجمه گوگل]پانداونیم در سالن حاکم بود، زیرا نتایج انتخابات باور نکردنی خوانده شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. Pandemonium reigned in the classroom until the teacher arrived.
[ترجمه ترگمان]تا رسیدن معلم، Pandemonium در کلاس حکمفرما بود
[تر ...

مترادف pandemonium

دوزخ (اسم)
acheron , tartarus , hell , inferno , pandemonium , gehenna
غوغا (اسم)
pandemonium , fray , turmoil , affray , melee , uproar , clamor , mobile , riot , tumult , ruckus , hubbub , scuffle , mob , scrimmage , jangle , rave , peal , canaille , din , embroilment , hordes of locusts , hurly-burly , rumpus
مرکز دوزخ (اسم)
pandemonium
کاخ شیطان (اسم)
pandemonium

معنی کلمه pandemonium به انگلیسی

pandemonium
• riot, uproar, turmoil, panic, confusion; din, noise, ruckus
• if there is pandemonium in a place, the people there are behaving in a very noisy and confused way.
pandemonium broke out
• the situation became disorderly, a riot occurred

pandemonium را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

رضا تسلیمی
کشاکش
میلاد علی پور
همهمه، شیرتوشیر، اغتشاش
Harry
قصر شیطان در سریال "ماجراهای هراس انگیز سابرینا"
آرش جلیل خبازی
قیامت، جهنم
مثلا وقتی میگیم چه قیامتی/جهنمی شده اونجا!

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی pandemonium
کلمه : pandemonium
املای فارسی : پندمنیوم
اشتباه تایپی : حشدیثئخدهعئ
عکس pandemonium : در گوگل

آیا معنی pandemonium مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )