برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

pallete


پالت بازرگانى : کفه بارگیرى

pallete را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

😎
پالت مخلوط کردن رنگ
Mr.unknown
A painter's board for mixing colors
Parmin 😘
به نظر من که معنی پالت نقاش که توش رنگ هایی رو که باید برای نقاشی استفاده کنه هست
اشکان
an oval boards for mixing colors


یک تخته بیضی شکل برای مخلوط کردن رنگ ها

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی pallete

کلمه : pallete
املای فارسی : پالته
اشتباه تایپی : حشممثفث
عکس pallete : در گوگل

آیا معنی pallete مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )