برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1571 100 1
شبکه مترجمین ایران

painstaking

/ˈpeɪnˌstekɪŋ/ /ˈpeɪnzteɪkɪŋ/

معنی: ساعی، زحمت کش، رنجبر، رنج برنده
معانی دیگر: (مستلزم دقت و زحمت زیاد) دقیق، جهد آمیز، پر جد و جهد، کوشا

بررسی کلمه painstaking

صفت ( adjective )
• : تعریف: involving or using great care and detailed and diligent attention; meticulous.
مترادف: exact, meticulous
متضاد: cursory, effortless, slapdash, slipshod
مشابه: careful, conscientious, critical, detailed, diligent, elaborate, exacting, fastidious, fussy, laborious, narrow, picky, precise, scrupulous, serious, thorough

- The tomb was uncovered through a painstaking effort of archaeologists.
[ترجمه ترگمان] این مقبره از طریق تلاش painstaking باستان شناسان کشف شد
[ترجمه گوگل] این آرامگاه از طریق یک تلاش دیرینه باستان شناسان کشف شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- The excellence of the English version of the novel is due to the work of a painstaking translator.
[ترجمه ترگمان] برتری نسخه انگلیسی رمان به خاطر کار یک مترجم دشوار است
[ترجمه گوگل] برتری نسخه انگلیسی این رمان به دلیل کار یک مترجم پر اهمیت است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
اسم ( noun )
مشتقات: painstakingly (adv.)
• : تعریف: the act of being extremely careful or taking pains.
مترادف: exactness, meticulousness
متضاد: neglect
مشابه: attention, conscientiousness, detail, diligence, intent, ...

واژه painstaking در جمله های نمونه

1. a painstaking investigation
بازرسی دقیق

2. a painstaking work
کار مستلزم جد و جهد

3. a most painstaking worker
یک کارگر بسیار دقیق و کوشا

4. Painstaking effort, three words, a name, a hard, a called function, must keep up your spirits, work hard.
[ترجمه ترگمان]تلاش painstaking، سه کلمه، یک نام، یک وظیفه بزرگ، باید روحیه خود را حفظ کنید، سخت کار کنید
[ترجمه گوگل]تلاش تند، سه کلمه، یک نام، یک سخت، یک تابع نامیده می شود، باید ارواح شما را حفظ کند، سخت کار کنید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. Dreams don't abandon a painstaking pursuit of the people, as long as you never stop pursuing, you will bathe in the brilliance of the dream.
[ترجمه ترگمان]رویاها، پی‌گیری دشوار مردم را رها نمی‌کنند، تا زمانی که هرگز پی‌گیری را متوقف نکنید، در درخشش این رویا، حمام خواهید داشت
[ترجمه گوگل]رویاها یک پیگیری دقیق از مردم را رها نکنید، تا زمانی که هرگز متوقف نشوید، درخشندگی رویا را می سوزانید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. The work had been done with painstaking attention to detail.
[ترجم ...

مترادف painstaking

ساعی (صفت)
careful , active , industrious , diligent , studious , assiduous , laborious , painstaking , sedulous
زحمت کش (صفت)
diligent , studious , assiduous , laborious , hard-working , painstaking , toilful
رنجبر (صفت)
painstaking , laboring , labouring
رنج برنده (صفت)
painstaking

معنی کلمه painstaking به انگلیسی

painstaking
• careful; scrupulous, meticulous; diligent, conscientious
• someone who is painstaking does things extremely thoroughly.

painstaking را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

حسین رحمانی
پرزحمت
Amirreza2000A
موشکافانه
محمدرضا ایوبی صانع
done with a lot of care, effort and attention to detail
Figure
So careful, so meticulous, so thorough, that it hurts.
پوریا برزعلی
پرزحمتو موشکافانه
Sunflower
thorough
careful

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی painstaking

کلمه : painstaking
املای فارسی : پینستکینگ
اشتباه تایپی : حشهدسفشنهدل
عکس painstaking : در گوگل

آیا معنی painstaking مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )