برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1647 100 1
شبکه مترجمین ایران

Pyramids

واژه Pyramids در جمله های نمونه

1. the pyramids and other wonders of egypt
اهرام و دیگر عجایب مصر

2. stone tablets found around the pyramids
لوحه‌های سنگی که در اطراف اهرام یافت شده‌اند.

3. the environs of the egyptian pyramids
دوروبر اهرام مصر

معنی عبارات مرتبط با Pyramids به فارسی

اهرام سه گانه ی مصر

معنی کلمه Pyramids به انگلیسی

pyramids
• egyptian pyramids, ancient pyramids in egypt
egyptian pyramids
• ancient pyramids in egypt

Pyramids را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Anita
Nemidounam
سارا
احرام مصر
آرا الیاسی
اهرام ثلاثه مصر
sarah
محل دفن بزرگان مصر
f
اهرام مصر
Amir.m.q
اهرام
Snoor
اهرام،هرم ها
Taravat
اهرام مصر
Aylin
اهرام مصر . اهرام سه گانه ی مصر . a shape with bottom and three or four sides that come to a point at the top(شکلی با یک ته صاف و سه یا چهار طرف که به یک نقطه وصل میشوند).the pyramids of Egypt (اهرام مصر)
پارسا حیدری
Ejeption pyramids
Benjamin Bouzar
احرام سه گانه مصر
Melika
اهرم مصر

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی Pyramids مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )