برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Psychostimulant

Psychostimulant را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علی اصغر
محرک ها
محمد شفیق
دوا ایکه برای افزایش موقت هوشیاری عمل می کند ، محرک .
میلاد کریمی ۷۳
محرک روانشناختی
نرگس ضاد
داروی روانگردان

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Psychostimulant مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )