برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1680 100 1
شبکه مترجمین ایران

Psychologist

/saɪˈkɑːlədʒəst/ /saɪˈkɒlədʒɪst/

معنی: روانشناس

بررسی کلمه Psychologist

اسم ( noun )
• : تعریف: one trained in psychology.

- A psychologist is helping him overcome his intense anxiety.
[ترجمه یسنا صفائی] یک روانشناس به اون کمک می کند تا بر اظطراب و استرس شدید خود غلبه کند
|
[ترجمه ترگمان] یک روانشناس به او کمک می‌کند تا بر اضطراب شدید خود غلبه کند
[ترجمه گوگل] یک روانشناس کمک می کند تا او بر اضطراب شدید خود غلبه کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه Psychologist در جمله های نمونه

1. a clinical psychologist
روان‌شناس بالینی

2. He passed himself off as a senior psychologist.
[ترجمه ترگمان]اون خودش رو به عنوان یه روانشناس ارشد قبول کرد
[ترجمه گوگل]او خود را به عنوان یک روانشناس ارشد منتقل کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. He has enlisted the help of a sports psychologist for the team.
[ترجمه ترگمان]او به کمک یک روانشناس ورزشی برای این تیم کمک کرده‌است
[ترجمه گوگل]او کمک یک روانشناس ورزشی را برای تیم جلب کرده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. He is now a consultant psychologist with a major London hospital.
[ترجمه ترگمان]او اکنون یک روانشناس مشاور با یک بیمارستان بزرگ لندن است
[ترجمه گوگل]او اکنون یک روانشناس مشاور با یک بیمارستان بزرگ لندن است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. An assessment by an independent educational psychologist was essential.
[ترجمه ترگمان]ارزیابی توسط یک روانشناس آموزشی مستقل ضروری بود ...

مترادف Psychologist

روانشناس (اسم)
psychologist

معنی کلمه Psychologist به انگلیسی

psychologist
• expert in psychology, one who treats mental illnesses, one who studies mental processes

Psychologist را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

haniyeh
an expert or specialist in psychology
Mohadese eskandari
mental doctor
Azad
روانشناس
علیرضا رحمتی
Sb who works and majors in how people's minds work
*
Psychologist:noun
A person who studies psychology
Negarr
The person who studies the mind
Cent
Somebody who studies how people's Minds work and health affects their behaviour
H.M
somebody who studies how people's minds work and how this affects their behavior
Fati
Who treat Mental illnessor روانشناس
abbas aqa
psychologist it means dr crazy

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی psychologist

کلمه : psychologist
املای فارسی : پسیچلگیست
اشتباه تایپی : حسغزاخمخلهسف
عکس psychologist : در گوگل

آیا معنی Psychologist مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )