برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1617 100 1
شبکه مترجمین ایران

Psychiatrist

/səˈkaɪətrəst/ /sɪˈkaɪətrɪst/

معنی: روانپزشک

بررسی کلمه Psychiatrist

اسم ( noun )
• : تعریف: a doctor who specializes in treating mental and emotional disorders.

- The psychiatrist prescribed medication that helped the patient cope with his disturbed thoughts and perceptions.
[ترجمه ترگمان] روان‌پزشک دارویی تجویز کرد که به بیمار کمک کرد تا با افکار و تصورات آشفته خود کنار بیاید
[ترجمه گوگل] روانپزشک دارو تجویز می کند که به بیمار کمک می کند تا با افکار و تصورات ناراحت شده اش کنار بیاید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه Psychiatrist در جمله های نمونه

1. minoo is training to be a psychiatrist
مینو برای روان پزشک شدن آموزش می‌بیند.

2. He wondered if the psychiatrist was trying to goad him into some unguarded response.
[ترجمه ترگمان]از خودش می‌پرسید که آیا روان‌پزشک سعی دارد او را وادار کند که او را به یک پاسخ بدون محافظ وادار کند
[ترجمه گوگل]او تعجب می کند که آیا روانپزشک سعی داشت او را به برخی از پاسخ های محافظت نشده بکشاند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. He went to a psychiatrist about his compulsive gambling.
[ترجمه ترگمان]اون به یه روان‌پزشک در مورد قمار his رفت
[ترجمه گوگل]او در مورد قمار اجباری خود به یک روانپزشک رفت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. She saw a psychiatrist who used hypnotism to help her deal with her fear.
[ترجمه ترگمان]او یک روان‌پزشک دید که از هیپنوتیزم استفاده کرد تا با ترس او روبرو شود
[ترجمه گوگل]او یک روانپزشک را دید که از هیپنوتیزم برای کمک به او برای مقابله با ترسش استفاده کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. The psychiatrist said she ...

مترادف Psychiatrist

روانپزشک (اسم)
psychiatrist

معنی کلمه Psychiatrist به انگلیسی

psychiatrist
• medical doctor who specializes in the diagnosis and treatment of mental illnesses
• a psychiatrist is a doctor who treats people suffering from mental illness.
top psychiatrist
• senior psychiatrist

Psychiatrist را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

نو
روانپزشک
Azad
روانپزشك
Azad
روانپزشك

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی psychiatrist

کلمه : psychiatrist
املای فارسی : پسیچیتریست
اشتباه تایپی : حسغزاهشفقهسف
عکس psychiatrist : در گوگل

آیا معنی Psychiatrist مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )