برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1459 100 1

Promised Land

/ˈprɑːməstˈlænd/ /ˈprɒmɪstlænd/

سرزمین موعود، کنعان

بررسی کلمه Promised Land

اسم ( noun )
(1) تعریف: in the Old Testament, the land of Canaan promised by God to Abraham and his descendants.

(2) تعریف: (often l.c.) heaven, or any place of refuge, happiness, fulfillment, or the like, usu. reached after worldly toil and suffering.

واژه Promised Land در جمله های نمونه

1. Jordan has repeatedly led his team to the Promised Land of the NBA Finals.
[ترجمه ترگمان]جوردن به طور مکرر تیم خود را به سرزمین موعود NBA برده‌است
[ترجمه گوگل]اردن مکررا تیمش را به زمین متعهد در فینال NBA هدایت کرده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. And without that, the promised land is nothing.
[ترجمه ترگمان]و بدون اون سرزمین موعود هیچی نیست
[ترجمه گوگل]و بدون آن، زمین وعده داده شده چیزی نیست
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. They have no promised land to promise.
[ترجمه ترگمان]ان‌ها قول خشکی برای قول دادن ندارند
[ترجمه گوگل]آنها زمین وعده داده اند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Certainly he returns towards the Promised Land in very different style from the way he left it.
[ترجمه ترگمان]مسلما او به سبک بسیار متفاوتی از همان راهی که آن را ترک کرد به سرزمین موعود برمی گردد
[ترجمه گوگل]مطمئنا به سمت سرزمین موعود، به شیوه ای که او را ترک کرده است، به شیوه ای بسیار متفاوت از او باز می گردد
...

معنی کلمه Promised Land به انگلیسی

promised land
• land which was promised to abraham for his descendants (israel)

Promised Land را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

حسین رضایی
سر منزل مقصود

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی promised land
کلمه : promised land
املای فارسی : پرمیسد لند
اشتباه تایپی : حقخئهسثی مشدی
عکس promised land : در گوگل

آیا معنی Promised Land مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )
شبکه مترجمین ایران