برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Prom Queen

Prom Queen را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

عباس نعمتی فر
ملکه مهمانی آخر سال، دختری که در جشن آخر سال تحصیلی دانش آموزان بزرگتر برگزیده می شود.
Marilyn’s selection as Prom Queen made her the envy of every senior.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Prom Queen مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )