برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Projectized activities

Projectized activities را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

زینب زرمسلک
فعالیت های پیش بینی شده

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Projectized activities مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )