برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Project Directing

Project Directing را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

زینب زرمسلک
راهبری پروژه

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Project Directing مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )