برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1394 100 1

Progressive overlap

معنی Progressive overlap در دیکشنری تخصصی

Progressive overlap
[زمین شناسی] همپوشانی پیشرونده - واژه عمومی به کاررفته توسط گرابو(1906، ص 569)، برای یک حرکت روبه جلوی"پیشروی منظم" یا گسترش "زون رسوبگذاری" و شامل آنچه که امروزه تحت عنوان همپوشانی، همپوشانی پسرونده و پیشروی قاره ای شناخته می شود، می گردد.

Progressive overlap را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Progressive overlap مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )