برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

Professor Emeritus of Marketing

Professor Emeritus of Marketing را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علی قطبی
استاد بازنشسته بازاریابی
بزرگ زاده
استاد برجسته در علم مارکتینگ
شاید استاد کهنه کار و یا حتی استاد بازنشسته که معنی با تجربه بودن را میدهد بکار برد.
در ضمن ترجمه بازاربابی برای مارکتینگ غلط است.
غلطی که یکی از اساتید خود بنده آقای دکتر پارسائیان انجام داد که ترجمه کاملا غلطی است
علم مارکتینگ یعنی تولید تا مصرف و یا به همان نام گفته شود.
یعنی مارکتینگ
بازاریابی بکی از صد کار مارکتینگ است

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی Professor Emeritus of Marketing مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )