برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1715 100 1
شبکه مترجمین ایران

Process Variables

معنی Process Variables در دیکشنری تخصصی

Process Variables
[مهندسی گاز] متغیرعملیاتی
[ریاضیات] متغیر های فرایند

Process Variables را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی Process Variables مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )