برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Print book

Print book را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

🐾 مهدی صباغ
Noun - counrable :
کتابِ کاغذی (در برابر کتاب الکترونیکی)
کتابِ چاپی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Print book مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )