برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1397 100 1

Primary Precipitate

معنی Primary Precipitate در دیکشنری تخصصی

[زمین شناسی] نهشت اولیه،رسوب اولیه - رسوب مستقیماً تشکیل شده . به عنوان مثال سنگ تبخیری تشکیل شده توسط تبخیر محلول نمک یا رسوب تشکیل شده به صورت حاصل واکنش بین مواد حل شده و رس معلق یا نتیجه تغییر در اسیدیته یا جابجایی در پتانسیل اکسایش-کاهش.

Primary Precipitate را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Primary Precipitate مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )