برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1619 100 1
شبکه مترجمین ایران

Preposition

/prepəˈzɪʃn̩/ /ˌprepəˈzɪʃn̩/

معنی: حرف اضافه، حرف جر، حرف پیش نهاده
معانی دیگر: (دستور زبان) حرف اضافه (مثلا: to و in و for و by و with)

بررسی کلمه Preposition

اسم ( noun )
مشتقات: prepositional (adj.), prepositionally (adv.)
• : تعریف: in grammar, a word such as "in," "to," or "about" that is used with a noun or noun equivalent to create a phrase that modifies a noun, verb, or adjective.

واژه Preposition در جمله های نمونه

1. The verb 'rely' takes the preposition 'on'.
[ترجمه کاوه] فعل rely حرف اضافه ی on را به خود اختصاص میدهد
|
[ترجمه ترگمان]فعل به حرف‌اضافه می‌مانند
[ترجمه گوگل]فعل 'rely' پیش فرض 'را' می گیرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Nope, you cut every extra article and preposition.
[ترجمه ترگمان] نه، تو هر مقاله اضافی و preposition رو قطع کردی
[ترجمه گوگل]نه، شما هر مقاله اضافی و پیشنویس را قطع می کنید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The new preposition presents the infiniteness within the object itself as well as its significance, preparing the condition for the establishment of moral metaphysics.
[ترجمه ترگمان]حرف‌اضافه جدید، infiniteness را در خود هدف و همچنین اهمیت آن نشان می‌دهد و شرایطی را برای ایجاد متافیزیک اخلاقی آماده می‌کند
[ترجمه گوگل]پیش فرض جدید، بی نهایت را در خود هدف و همچنین اهمیت آن، آماده سازی شرایط برای ایجاد متافیزیکی اخلاقی ارائه می دهد
[ترجمه شما] ...

مترادف Preposition

حرف اضافه (اسم)
preposition
حرف جر (اسم)
preposition
حرف پیش نهاده (اسم)
preposition

معنی عبارات مرتبط با Preposition به فارسی

حرف اضافه لازم یا جدانشدنی

معنی Preposition در دیکشنری تخصصی

[نساجی] وضعیت قبلی

معنی کلمه Preposition به انگلیسی

preposition
• part of speech that serves to express the relationship between two words (grammar)
• in grammar, a preposition is a word such as `by', `for', `into', or `with', which is always followed by a noun group or a clause built around the `-ing' form of a verb.

Preposition را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Slj
حرف اضافه
seyyed
پیش فرض ، پیش نویس
Narges
Purpose and preposition
هدف و پیش فرض
متین خدایی
حرف اضافه
رسول امینی
حرف اضافه پیشین (به، از، در، با، بین، تا، جلو، میان و …)
Person
حرف اضافه در انگلیسی مانند at , for , to , with , about
اگر می خواهید یاد بگیرید که هر کلمه‌ای با چه حرف اضافه ای
میاد باید آنها را حفظ کنید .

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی preposition

کلمه : preposition
املای فارسی : پرپسیتین
اشتباه تایپی : حقثحخسهفهخد
عکس preposition : در گوگل

آیا معنی Preposition مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )